ШЛЯХЕТСТВО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. СТАРОВИННІ РОДИ ОВРУЦЬКОЇ ШЛЯХТИ : МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

У збірнику матеріалів конференції здійснений показ шляхетства України як історикокультурного феномену; прослідкована історична тяглість становлення дворянсько-шляхетських родів від Древлянщини до сьогодення.

Висвітлена боротьба овруцької шляхти за свої права в період перебування в складі Речі Посполитої та Російської імперії; проведено наукові розвідки щодо історії найбільш відомих старовинних родів овруцької шляхти (Баранівських, Бовсунівських, Бехів, Васяновичів, Виговських, Левківських, Маленівських, Мойсієнків, Невмержицьких, Недашківських, Чопівських, Шкуратівських, Шпаковичів та ін..). Охарактеризовані головні ознаки культури, релігії, мови та побуту Овруцької шляхти, означена проблема прізвищ та геральдики українських шляхетських родин; В праці знайшли відгук певні дискусійні положення щодо походження окремих шляхетських родин та оцінки їх різними авторами.

Матеріали збірника мають важливе історичне, соціально-політичне, пізнавальне та патріотично-виховне значення.

ЗМІСТ

Пленарне засідання

Барановський В.М. – Голова оргкомітету. Вступне слово. Від замислу до реалізації проекту конференції
Баранівський В.Ф. Древлянщина як передісторія наших предків
Баранівський В.Ф., Баранівський В.В. Боротьба овруцької шляхти за свої права в умовах Речі Посполитої та Російської імперії Степовик
Д.В. Митрополит Іларіон Огієнко – краєзнавець – патріот рідної Житомирщини
Томашевський А.П. Результати та перспективи комплексного історико-археологічного дослідження феномену Овруцької околичної шляхти в Овруцькому проекті

Шляхетство на теренах України як історико-культурний феномен

Білоус Н.О. Шляхта Овруцького повіту за даними «Кверенд з київських гродських і земських книг 1571-1648 рр.»
Васянович О.О. Прояви соціальної ідентичності околичної шляхти Житомирщини: огляд традиційної матеріальної та духовної культури
Медвідь Ф. М., Медвідь А.М. Українська шляхта як історико-культурний феномен
Мойсієнко В. М. Мовна свідомість поліщука в різні історичні періоди.
Поліщук В.В. Документи овруцьких зем’ян Невмирицьких останньої третини ХV–ХVІ ст. з Руської (Волинської) Метрики: джерелознавчий аналіз

Старовинні роди овруцької шляхти, їх минуле та сучасне

Барановський В.М. Історія села Гошів. Рід Барановських в історії Овруцької шляхти
Баранівська О. В. Анотація до книги «Родовід Баранівського Василя Федоровича та його близьких родичів…»
Коновальчук О.М. Затвердження в дворянстві роду Лучиців-Виговських Герольдією Урядового Сенату у 1838 році
Левківський І.С. Левковские – непокорная шляхта Овручского староства.
Невмержицький С.О. Невмержицькі – старовинний рід овруцької шляхти, їх минуле
Невмержицький В.М. Рід Невмержицьких (Невмерицьких) в історії Овруцької шляхти
Недашківський І. М., Тимошенко В. І. Історія шляхетних сіл Заушшя, села Недашки і Зелений Гай. Малинський район Житомирська область
Перегуда В. П. Короткий нарис історії смт.Чоповичі та церкви св. Трійці до XX ст
Ходаківський В.П. Чоповицька шляхта: історія двох родів
Шкуратовський О.В. Заушська шляхта на теренах Васильківського повіту в кінці ХУІІІ – на початку ХІХ століття (на прикладі родини Скуратівських (Шкуратівських) герба Беліна з відміною)
Чоповський-Кононученко Ю.М. Про «річку Чопівку» і роботу Л.Долгополової «Історія фальшивого Дворянства» (Уривок з праці «Історія Чопович на ріці Ірша», 2016 р.)

 

Читати ШЛЯХЕТСТВО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. СТАРОВИННІ РОДИ ОВРУЦЬКОЇ ШЛЯХТИ : МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ