Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси | Радович Р.

У запропонованому монографічному дослідженні з’ясовано культурно-генетичні витоки та прослідковано специфіку формування житла українців на теренах Полісся.

Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процесиНа основі етнографічних, археологічних, історичних лінгвістичних та інших першоджерел здійснено комплексний аналіз житлобудівельної культури поліщуків та прослідковано еволюційні процеси, пов’язані з виникненням та розвитком окремих його компонентів: планувальної структури, технік і технологій будівництва, конструкцій перекриття і покриття, системи опалення, інтер’єру тощо.

Окреме місце в монографії відведено аналізу примітивних тимчасових жител, як надійної основи для реконструкції осель спільнот з привласнювальною формою господарства. Виявлено локальні особливості, загальнополіські, загальноукраїнські та спільнослов’янські риси.

Для етнологів, археологів, істориків, архітекторів, мовознавців, фольклористів, культурологів, усіх, хто цікавиться народною культурою українців та інших слов’янських етносів.

Читати: Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси