Дослідження поширення діалектів української мови

Публікація на підтримку пректу “Дослідження поширення діалектів української мови”.  Метою даного дослідження є вивчення сучасного поширення діалектів та рідковживаних слів української мови  за допомогою математичних методів.

Основними задачами є:

  • Окреслити регіони вживання певних слів. Провести межі між місцевостями, де по-різному називають одні і ті ж
    поняття чи речі.
  • Використовуючи залежність між роком народження і рівнем вживання, оцінити коли зникне з ужитку те чи інше
    слово в різних місцевостях.
  • Дослідити автокореляції рівня вживання слів за віком респондентів і за географічною відстанню між ними. Тобто
    визначити на яких часових і просторових масштабах існує зв’язок між людьми беручи до уваги їхню лексику.
  • Порівняти лексику окремих регіонів та населених пунктів.

Джерелом первинної інформації є дані опитування щодо вживаності більше 300 вибраних слів. Запропоновано
таку градацію рівнів вживання кожного слова:
5 – активно вживаю тільки такий варіант слова;
4 – вживаю час від часу, або на рівні з іншим аналогом;
3 – вкрай рідко вживаю;
2 – знаю, але ніколи не вживаю;
1 – ніколи не чув цього слова.

Закликаємо всіх охочих, незалежно від місця проживання та віку, прийняти участь в опитуванні.  Для цього потрібно завантажити файл, поставити навпроти кожного слова бал від 1 до 5 згідно зазначеної градації вживання, вказати рік народження та населений пункт в якому проживали до закінчення школи. Далі потрібно вислати заповнену анкету та інформацію на dialectstat@gmail.com

Докладніше на сторінці проекту www.dialectstat.wikispaces.com