Книга Овруцького замкового уряду 1678 р.

До видання увійшли справи актової книги Книга Овруцького замкового уряду за 1678 р. Опубліковані документи ілюструють картину тогочасних правових та культурних відносин на українських землях, які на той час входили до складу Речі Посполитої.

У книзі відображено особливості ділового мовлення Овруцької канцелярії, писарі якої при веденні документів послуговувались одночасно двома мовами – українською та польською. До тексту додаються вступна стаття, індекси україномовної та польськомовної частини справ, словники малозрозумілих слів та латинізмів, іменний та географічний покажчики.

Завантажити Книга Овруцького замкового уряду 1678 р.

Серія «Волинський текст: пам’ятки української мови». – Вип. 2.
Підгот. до вид. О. Ю. Макарова.
Житомир, 2013.