Отъ Житоміра до Овруча. (Путевой дневникъ паломника)

Торжественное перенесеніе изъ г. Житоміра въ г. Овручъ древней иконы св. Василія Великаго и раки отъ мощей препод. Макарія Овручскаго. (Путевой дневникъ паломника).

Стаття надрукована в “Волынскихъ Епархіальныхъ Ведомостяхъ” 1905 році.

Формат файлу: PDF
Якість: JPG середньої якості + шар з автоматічно роспізнаним не правленим текстом. Придатно для пошуку по файлу.

Завантажити “Отъ Житоміра до Овруча. (Путевой дневникъ паломника)”