Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст. | І. О. Ворончук

Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. Багаторічні студіювання авторки впродовж 1990-2010-х рр. увінчались унікальним виданням, виконаним у парадигмі історичної антропології та міждисциплінарності й присвяченим розв’язанню проблем повсякденного життя різних верств волинської спільноти XVI – першої половини XVII ст.

Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст. | І. О. Ворончук
Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст. | І. О. Ворончук

Монографію присвячено висвітленню проблем повсякденного життя різних страт волинського соціуму XVI – першої половини XVII ст. Вперше в українській історіографії на підставі значного комплексу документальних і наративних джерел розглядається найширший спектр проблем соціальної історії ранньомодерного часу, а саме: практика укладання шлюбів, характер шлюбної моделі, типологія шлюбно-сімейних форм, їх взаємозв’язок зі шлюбною моделлю та прокреаційною поведінкою, вплив шлюбної моделі на структуру родини тощо. Розкриваються внутрішні мотивації та механізми демографічної поведінки тогочасних людей, конкретний вияв і зміст яких зумовлювалися впливом цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників: економічних, соціальних, правових, релігійних, політичних тощо.

На підставі документальних джерел зібрано статистику та обраховано дітність шляхетської родини. Застосовуючи класифікаційну схему родинних структур британського дослідника Пітера Ласлетта, визначено типологію та обчислено коефіцієнти родинних та домогосподарських структур різних соціальних верств волинського суспільства. Переглянуто загальну оцінку чисельності населення Волині середини XVII ст. в бік її збільшення. Висновки автора спираються на створені за джерелами додатки: багатошлюбності волинської шляхти, дітності шляхетських родин, схеми селянських родинних і домогосподарських структур, каталоги природних катаклізмів, татарських нападів та таблиці понесених внаслідок цих нападів втрат волинської людності.

Коротка структура монографії

 • Демографічна ментальність волинської шляхти («аби людина в подружньому житті роки свої проводила»)
  • Історичне поняття родини
  • Типи родин та їх класифікація
  • Джерела з історії та реконструкції шляхетської родини
  • Шлюбна модель та її чинники
  • Прокреаційна поведінка волинської шляхти
  • Структура й типологія шляхетської родини
 • Шляхетський двір як господарсько-економічний комплекс
  • Мешканці шляхетського двору: родина й домочадці
  • «Служба» шляхетського двору
  • Коефіцієнт шляхетської родини-домогосподарства
  • Служба та коефіцієнт магнатського двору
 • Структура й типологія селянської і міщанської родин
  • Селянська родина, її структура й типологія
  • Стуктура й типологія міщанської родини
 • Вплив природних та воєнно-політичних катаклізмів на структуру української родини («Господи, спаси від голоду, пошесті і татар»)
  • Кліматичні негоди, неврожаї, голод, пошесті й пожежі
  • Руйнівний вплив татарських нападів на родинні структури
 • Залюдненість Волині на середину XVII ст. 
 • Методологічні засади обрахунків населення

 

Читати Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники