Житіе и страданіе св. преподобномученика Макарія | Свящ. Стеф. Недѣльскаго

Біографія преподобномученика Макарія, архімандрита Пінського, Овруцького, Переяславського. Оповідь про весь його життєвий шлях в тому числі і про овруцький період.

Публікація буде цікавою як дослідникам церковної історії так і історії краю. Матеріал вийшов друком в «Приложеніе къ «Русской Бесѣдѣ» у 1895 році.

За посиланням файл в форматі PDF, гарної якості з роспізнаним тектовим шаром, не правленим, придатним для пошуку. Мова російська дореформена.


Житіе и страданіе св. преподобномученика Макарія. Свящ. Стеф. Недѣльскаго
Житіе и страданіе св. преподобномученика Макарія. Свящ. Стеф. Недѣльскаго

О Г Л А В Л E H I E.

ВВЕДЕНІЕ.

 1. Первые годы юности св. Макарія, его любовь къ храму Божію и обученіе при монастырѣ (1605—1625 годы).
 2. Переходъ св. Макарія въ Пинскъ и Купятичскъ; санъ іеродіакона и іеромонаха (1625—1636 годы).
 3. Сборъ ножертвованій на Кіево-Софійскій соборъ и отправленіе братіей іеромонаха Макарія въ Кіевъ къ м. П. Могнлѣ.
 4. Іеромонахъ Макарій настоятель Каменецкаго монастыря (Гродн. губ.) (1637—1642 годы).
 5. Игуменъ Купятичскаго монастыря (Пинск. еп.) (1643 — 1656 годы).
 6. Совѣтъ игумена Макарія перенести Чудотворную икону въ Кіевъ.
 7. Игуменъ Пинскаго монастыря (1656 —1659 годы).
 8. Архимандритъ Овручекаго Успенскаго монастыря (1660—1671 годы).
 9. Разореніе Овруча и монастыря въ 1671 году татарами.
 10. Назначеніе арх. Макарія въ Каневскій монастырь игуменомъ.
 11. Желаніе игумена Кіево-Михайловскаго монастыря имѣть преемникомъ арх. Овручекаго Макарія Токаревскаго.
 12. Разореніе Канева въ 1678 году турками и татарами.
 13. Мученическая смерть арх. Макарія.
 14. Обрѣтеніе св. мощей прп. Макарія.
 15. Перенесете св. мощей въ Иереяславъ.
 16. Чудеса пр. Макарія при жизни и по смерти.