Збірник присвячений різним ділянкам традиційної культури і побуту поліщуків радіоактивно забрудненої Овруччини і північної частини Народицького району Житомирської області. Основою розвідок послужили польові автентичні першоджерела, які виявили і зафіксували науковці під час історико-стнографічних експедицій 1995 року.

У книзі зібрано низку тематичних словників, у яких дається порівняльний аналіз лексики поліських діалектів, що відбиває матеріальну культуру полішуків. Словники охоплюють землеробську, бджільницьку, ткацьку, ботанічну та іншу термінологію, назви одягу, взуття, їжі та ін. Матеріали збірки важливі для вивчення історії східнослов’янських мов, а також слов’янського та східнослов’янського етногенезу.