Тексти ЗВЕРНЕННЯ капітана Репкіна до вояків УПА та ВІДПОВІДЬ командира підрозділу УПА

БРАТИ УКРАЇНЦІ! 
Я прийшов до цієї місцевості з своїм чехословацьким партизанським загоном, мета якого — воювати проти німців за визволення чехословацької вітчизни та словаків. Прибувши, я взнав про вашу співдіяльність з німцями проти партизан. Такий ваш зв’язок з загальним нашим ворогом дуже мене зацікавив. Як чехословак-слов’янин не можу урозуміти, як може українець слов’янин, людина, яка німцям не запродалась, все ж таки воює проти своїх братів-українців, які борються в партизанських загонах і лавах Червоної Армії проти німецько-фашистської навали, а також не розумію, як ви можете допомагати німцям погноблювати останні слов’янські народи. Вам відомо, як Гітлер в своїй книзі «Моя боротьба» поставив своєю метою поработити та знищити слов’янські народи, які рахуються фашистською зграєю нижчою расою і тому повинні бути рабами так званої «вищої раси», німецьких баронів і бюргерів. В цьому ви самі переконались, побачивши це на свої очі, на багатьох прикладах: німецькі гнобителі спалюють наші села, знищують і вивозять ваших жінок, дітей, сестер, братів та батьків на каторжні роботи в Німеччину, а також згонюють ваших сестер, матерів в публічні будинки на втіху фриців. Таким жорстоким терором німці думають зламати дух українського і інших слов’янських народів, щоб бути володарем і поміщиком на ваших землях. Вам це відомо з торішньої світової війни, коли Німеччина загарбала Україну під гаслом визволення і захисту її від більшовиків, а взагалі ніякого захисту не дала, а, навпаки, пограбувала і увезла багатства України та кращих синів України знищила, як знищує зараз. Починаючи цю зрадницьку бійню, Гітлер також обіцяв самостійність українському народу, але тільки з метою пригнічення українського народу на боротьбу проти останніх слов’янських народів для їх знищення, а не визволення, як це говорилось. Но в дійсності трапилось, що ніякої самостійності український народ не одержав, і ніколи німці не дозволять вам ніякої самостійності та вільного та культурного життя. Те ж саме трапилось з Карпатськими українцями та слов’янськими народами, за визволення яких ми — чехословаки в даний момент боремося.
Поразка гітлерівської Німеччини під ударами Червоної Армії та союзників Англії та Америки наближається. І вони ще більш почнуть знищувати український народ, а щоб німці не мали можливості це виконати, я в зв’язку з цим звертаюсь до вас, братів-українців, з тим, щоб ми вкупі боролись з нашим віковічним ворогом — німцем. Ваш священний народний та слов’янський обов’язок — це припинити боротьбу проти братських українських партизан і повернути свою зброю і віддати всі свої сили вкупі з братськими українськими югославськими та чехословацькими партизанами проти ненависного ворога і цим дати допомогу в останньому розгромі фашистських орд.
І їм шина — війна германів проти слов’ян. І коли ми — слов’яни в її їй війні будемо переможені, це поведе к тому, що ми на довгі століття не визволимося з рабства і будемо стерті з землі. Я розумію, що в вашій груді б’ється слов’янське серце та в жилах тече слов’янська кров. Тому я в вас не бачу ворога, а бачу брата-слов’янина та як слов’янин бажаю разом з вами радуватись визволенню України від фашистів. Закликаю вас к тому, щоб ви вигнали та знищили у себе всіх тих, які женуть вас в бій проти братів-українців, борющихся проти німців і зрадників вітчизни, та пішли б з нами вкупі. Бажаю з вами зустрінутись, щоб домовитись о майбутній нашій загальній боротьбі проти гітлерівців. Прохаю визначити місце зустрічі для переговорів. Моє бажання цілком чесне та гадаю, що так буде й з вашої сторони. Знаєте, що Червона Армія зайняла міста: Орел, Білгород, Карачев, Спас-Дем’янськ та визволяє міста: Харків, Суми, Полтаву, Брянськ та інші. 23 серпня Червона Армія визволила другу столицю України — місто Харків.
Командир чехословацького партизанського загону капітан РЕПКІН. 
25 серпня 1943 р.
Копія. Машинопис.
ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 253.-Арк. 23-27.
ВІДПОВІДЬ 
командиру Чехословацького партизанського загону
капітану РЕПКИНУ (на листа з дня 25/VIII.1943 р.)
Політична боротьба українського народу за Українську Державу увійшла в нову фазу. На це склалися ріст внутрішньої сили українського народу і зовнішня політична обстановка. Виявом цієї організованої боротьби Українська Повстанча Армія (УПА).
УПА, обороняючи український народ перед терором окупантів, творить збройну силу, яка закріпить здобутки Української Національної Революції та, перетворившись в Українську Народну Армію, стане на захист УССР перед зовнішніми ворогами.
УПА — це збройна сила українського народу: боротися в рядах УПА це почесний обов’язок кожного громадянина України.
УПА бореться: За самостійну Соборну Українську Державу на українській землі.
За новий справедливий лад і порядок в Україні без панів, поміщиків, капіталістів та більшовицьких комісарів.
За новий справедливий міжнародний лад і порядок в світі, побудований на пошануванні прав кожного народу та його незалежний всесторонній розвиток у власних державних формах.
Проти німецьких та московських імперіалістичних наїзників, що змагають до поневолення та знищення українського народу.
Проти імперіалізмів, як джерела воєнного поневолення народів. Більшовиків, парашутистів УПА вважає за передовий загін московських імперіалістів і поборює їх нарівні з німецькими грабунковими бандами. Це ціла суть нашої боротьби, і союзниками чи співпрацівниками вважаємо тих, хто йде разом з нами за здійснення справедливого міжнародного ладу, побудованого на засадах прав кожного народу на вільне життя у власних державних формах на своїх етнографічних територіях.
Ваш закид відносно нашої співпраці з німцями мотивуємо двояко: по-перше, думаємо, що в Вашому загоні або радше в командному складі цілковитий вплив комуністичної ідеї (якщо Ваш загін в дійсності складається з самих чехів і словаків), бо сумнівів немає, щоби ви як народ, гноблений одним імперіалізмом Берліну, орієнтувались на другого імперіаліста Москву, знаючи, що як і один, так і другий однаково несуть вам гноблення. По-друге, з незнання Вами генеральної лінії нашої збройної боротьби, що, зрештою, є дуже сумнівним. І це друге стає почином на це, що Вам дамо відповідь, бо з одними і другими імперіалістичними поневолювачами Ваші переговори це наша зброя. І якщо наш здогад Є правильний, то Вашого листа вважаємо за тактичний маневр. А нашу відповідь відкликаємо як документ до пропагандивного  використування про співпраці. Що нам імперіалістичний Берлін обіцяв, а що дав, то Ви нас про це не потребуєте освідомлювати, бо ми це відчули на власній шкурі. Від імперіалістичної Москви століттями, а від імперіалістичного Берліна зараз. Не менше це саме відчував і тепер НССС чеський і словацький народ від імперіалістичної Німеччини. Тому не вдасться нікому накинути нам ідею все-слов’янства на чолі з імперіалістичною Москвою чи всеєвропейства на чолі з Гітлером, бо всім тим, що ще сьогодні орієнтуються на Берлін, Москву, Лондон чи Вашінгтон, протиставляємо кличі: Свобода народам, свобода людині, За Самостійні Національні Держави, будовані за етнографічним принципом.
А якщо ви, чехи і словаки, опинились на Українських Землях, і якщо Ваша мета визволення чеського і словацького народу, то радимо Вам не диктувати нам, з ким чи проти кого ми маємо битися. Але відкинути всяку орієнтацію на імперіалістичні сили, бо їхня бойова і моральна вартість сьогодні в стадії упадку, по-друге, це принесло б нове поневолення чеського і словацького народів. Ваше місце — це створити спільний фронт з нами, УПА, за Ваше і наше визволення. Підчинитись головному командуванню УПА в Україні, аж до часу перенесення Вашої бойової акції на Ваші етнографічні території. В противному разі будемо вважати Ваш загін співпрацюючим з імперіалістичною червоною партизанкою і будемо поборювати Вас нарівні з німецькими грабунковими бандами чи більшовицькими поневолювачами.
Український хліб дозволимо їсти тільки тим, що плече о плече з УПА борються за: Свободу Народам і людині.
За Самостійні Національні Держави, побудовані за етнографічним принципом. За Самостійну Чехію і Словакію. За Самостійну Соборну Українську Державу.
Командир групи УПА в місці постою
(підпис) 14/ІХ.1943 р.
Копія. Машинопис.
ЦДАВОВУ: Ф. 62.— Оп. І.— Спр. 253. —Арк. 20-27.