Участниками экскурсіи Городецкаго музея, устроенной барономъ Ѳ. Р. Штейнгель въ 1900 г., осмотрѣны были, между прочимъ, памятники старины въ г. Овручѣ и записаны сообщенія мѣстныхъ жителей относительно различныхъ обстоятельствъ и преданій, стоящихъ въ томъ или иномъ отношеніи къ древностямъ этого города.

Матеріал із збірки “Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII—X ст.” (м. Коростень, 6—8 вересня 2004 p.), присвяченої актуальним проблемам слов’янської і давньоруської археології. Для археологів, істориків, усіх, хто цікавиться дослідженням середньовічних старожитностей.

(Письмо і. Э. Руликовскаго къ М. Александровичу(1)).
Происхожденіе и родословная Павла Тетеры весьма не ясны, и намъ случилось встрѣтить лишь нѣсколько неопредѣленныхъ намековъ, относящихся къ этому предмету. Это общая судьба многихъ историческихъ дѣятелей, достигшихъ въ теченіи своей жизни значительнаго положенія, но вышедшихъ изъ низшихъ слоевъ общества.

Палій Семен Пилипович (справжне призвіще Гурко) /40-і роки 17 ст. – 1710/. Керівник визвольної боротьби на Правобережній Україні проти польсько-шляхетських загарбників. 1702-1704 р.р. – овруцькі селяни і міщани билися проти польської шляхти в загонах Палія С.П.

Козацькі часи У 1594-1596 рр., коли на Україні розгорілось селянсько-козацьке повстання під проводом С.Наливайка, багато міщан пішло в […]