Статья из книги Кирилла Афананьева “А. В. Щусев” 1978 года,  2 глава “Традиции древнерусской архитектуры в творчестве Щусева” в которой рассказывается о восстановлении из руин церкви св. Василия в Овруче.

Газета «Известия» № 282 від 30 листопада 1943 року, в якій повідомляється про звільнення від фашистів міста Овруч, а 4 гвардійськоій дивізії присвоюється зання “Овруцької”. Також надруковано звіт про звільнення Овруча полквника П. Донського з діючої армії переданий по телеграфу.

Настоящее издание включает в себя все существующие городские поселения Российской Империи, расположенные в алфавитном порядке губерний. По каждому городскому поселению указаны постановления, изданные по 1 января 1860 года в законодательном порядке, относительно значения этого поселения в административном отношении, строительной части, городских доходов и расходов, повинностей, льгот, местных сословных прав обывателей и управления. Кроме того по каждому городу помещаются сведения за 1858 год о населении, заимствованныя из Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, и о количестве городских доходов и расходов, извлеченных из отчетов Городских Дум и Ратуш.

Книжку присвячено історичному минулому одніеї з найдавніших архітектурних пам’яток України – храму Святого Василя в Овручі. Автори здійснили спробу прослідкувати унікальну долю цієї давньоруської святині, заснованної на початку Х ст., на тлі суспільного розвитку та формування архітектурно-містобудівного середовища міста.

Роман М. Чайковського „Овручанин. Історична повість з 1812 року” („Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku”, 1841) став значущою подією волинської літератури. Навряд чи в польській, чи в українській літературі того часу знайдеться ще такий твір, який став би духовним гімном українському народу, в цьому випадку овруцькому народу, овруцькій землі або, як пише сам автор, овруцькому племені.

План зі вказаними назвами вулиць, визначних місць та споруд. Скан не з оригіналу а також із копії середньої якості. Багато назв не читається, але вони продубльовані від руки сучасними дослідниками. Скан з архіву Овруцької районної бібліотеки ім. С. Малишка