Переведення російського храму в латинський костел | Київська старина 1891

Стаття надрукована в історичному журналі “Київська старина” №12 за 1891 рік. Детально розглядается ситуація що виникла в м. Славечня (нині село Словечно, Овруцького району) навколо православного храму в кінці XVIII початку XIX ст. Описано все від причин побудови нової церкви, фінансування та виконавців робіт, до настроїв місцевих жителів та судових рішень.

Въ овручскомъ уѣздѣ волынской губерніи есть совершенно незамѣтное и ничѣмъ не выдающееся въ настоящее время м. Славечня, въ которомъ около ста лѣтъ тому назадъ разыгралась любопытная исторія, долго привлекавшая къ себѣ вниманіе разныхъ вѣдомствъ, а особенно духовнаго, и служившая предметомъ немалыхъ споровъ и пререканій между ними. Эти споры и пререканія вызвали обширную переписку и дали въ результатѣ громадное дѣло, представляющее массу интересныхъ данныхъ для характеристики тогдашнихъ общественныхъ нравовъ и административныхъ порядковъ.

Тип файлу: PDF (jpg+роспізнанний текст)
Якість: Чорнобілий скан, текст читабельний
Джерело: Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка

Завантажити “Обращение русской церкви в латинский костел. Киевская старина №12, 1891”