Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст | Прищепа О. П.

Монографія присвячена дослідженню міст Волинської губернії у складі царської Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які пов’язані з важливими трансформаціями, викликаними проведенням реформування у межах царської Росії та початковим етапом модернізації суспільства на шляху переходу від традиційного аграрного до сучасного урбанізованого.

Простежені темпи урбанізаційних процесів та з’ясовані причини їх відставання у порівнянні з іншими регіонами підросійської України.

Головну увагу приділено соціальній та національній структурі міського населення, ролі соціально-економічних процесів пореформеної доби у формуванні центрів ділового життя на Волині. Доводиться дієвість органів самоврядування в організації міського господарства, плануванні і забудові міст, а також зусиль громадських структур та підприємницького класу у формуванні соціального та культурного середовища міст.

У пропонованій книзі розвиток міст Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. розглядається через призму соціально- економічних процесів, породжених реформами 60-х рр. ХІХ ст. У науковий обіг вводиться систематизована інформація про 12 офіційних волинських міст та найбільш значні містечка із залученням даних, здобутих автором у вітчизняних та зарубіжних архівах. Використання нових історичних джерел дозволило простежити динаміку розвитку міст та виявити особливості впровадження реформ на прикладі одного з регіонів України.

Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України

 

Завантажити Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст