Колядки та щедрівки, записані у Волинському Поліссі | Коробка М. І.

“Колядки и щедровки, записанный въ Волынскомъ Полѣсьи” зібрані фольклористом, літературознавецем Миколою Івановичем Коробкою, та надруковані у періодичному виданні “ЖИВАЯ СТАРИНА” 1901 році №2 відділ етнографії

 

 

 

Колядки настоящаго собранія записаны мной въ Житомірскомъ, Овручскомъ, Новоградволынскомъ, Луцкомъ и Ровенскомъ уѣздахъ Волынской губерній. Первоначально я предполагалъ снабдить мое собраніе Колядокъ примѣчаніями, но онѣ настолько расплылись, что пришлось отказаться отъ этой мысли, дабы собраніе нс оказалось слишкомъ громоздкамъ для періодическаго изданія, гдѣ я имѣлъ въ виду его напечатать. Поэтому пока ограничиваюсь изданіемъ самыхъ текстовъ

Файл: PDF, розпізнаний текст
Якість: Чорнобіле зображення, текст читабельний

Скачати “Колядки и щедровки, записанный въ Волынскомъ Полѣсьи”