Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по высочайшему повелению при 1-м Отделении Департамента Генерального Штаба, составлено по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте.

Автор книги, журналист, знаток древней русской истории, действительный член Географического общества СССР, рассказывает о своих путешествиях по местам, где в X веке жил и действовал Добрыня – прототип героя русских былин Добрыни Никитича, реально существовавший человек, совершавший ратные подвиги во славу родной земли.

Мета цієї невеликої історичної розвідки в історію чи не найбільшої в районі групи корінних жителів північної окраїни України – так званої дрібнопомісної шляхти-селян з геральдичними гербами, українців з діда-прадіда і православних по вірі, прізвища яких носять формально польські закінчення, хоч до польської нації вони ніякого відношення не мали ніколи. Вони спілкуються чудовою українською мовою, яка несе в собі відгуки нападів татар, багатовікового панування Речі Посполитої, перебування у складі Російської Імперії.

Тисячолітній Овруч востаннє представлявся громаді ще в далеких 60-х роках XX століття скромним і заангажованим буклетам. Ми ж зробили спробу охопити сьогодення саме міста: його історичні сторінки, господарське і культурне життя, різновиди.

В нарисі розповідаеться про рослинний і тваринний світ Поліського риродного заповідника що росташований на Житомирському Поліссі, яке здавна привертало увагу дослідників і шанувальників природи багацтвом оригинальністю і біорізноманіттям флори і фауни.

У цій невеликій книзі спресовано величезний пласт матеріалу про історію рідної Овруччини, починаючи від далеких древлянських часів до сучасного етапу творення української державності, змальовано роль нащадків древлян у ньому.