В нарисі розповідаеться про рослинний і тваринний світ Поліського риродного заповідника що росташований на Житомирському Поліссі, яке здавна привертало увагу дослідників і шанувальників природи багацтвом оригинальністю і біорізноманіттям флори і фауни.

У цій невеликій книзі спресовано величезний пласт матеріалу про історію рідної Овруччини, починаючи від далеких древлянських часів до сучасного етапу творення української державності, змальовано роль нащадків древлян у ньому.

В книге приводятся обширные сведения о славянских богах. Подробно рассмотрена космогония древних славян и ее связи с другими мировыми космогониями, в частности, с индоевропейской. Прослежено взаимовлияние славянской языческой традиции и христианства.

Фотоальбом ознайомить читачів з сьогоденням одного з найдавніших словянських міст. Крім кольорових чорно-білих фото, що розповідають про пам’ятки сивої давнини, відтворюють повнокровне життя сьогоднішнього міста, у альбомі використані фото, присвячені героїчній боротьбі Овруча в роки Великої Вітчизняної війни.