Поліські замовляння (у записах 1970–1990 рр.)

У збірці вперше публікується близько 1100 замовлянь із Поліського архіву Інституту слов’янознавства РАН. Ці замовляння досі активно побутують на Поліссі – одному з архаїчних слов’янських регіонів російсько-українсько-білоруського прикордоння.


У великих коментарях опубліковані матеріали розглядаються у східнослов’янській традиції замовлянь: вказується географічне поширення основних типів, сюжетів і мотивів поліських замовлянь, узагальнених у вигляді покажчика мотивів і сюжетів, наводяться їх варіанти, наявні в опублікованих джерелах; роз’яснюються міфоніми, “темні” місця замовлянь, їх ритуальний контекст; даються посилання до спеціальних досліджень того чи іншого мотиву у вітчизняній та зарубіжній славістиці.

Видання російською мовою.

Читати – Поліські замовляння (у записах 1970–1990 рр.)/Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.)