Очерк истории мелкого дворянства Овручско-Житомирского в эпоху Польского режима (ХIIХVIII вв.) |Фотинский О.

Стаття волинського краєзнавця кінця ХІХ – початку ХХ століття Ореста Фотинського, надрукованого в “Волынскихъ Епархіальныхъ Ведомостяхъ” 1900 році.

Автор, провідний історик церкви, краєзнавець, архівіст, археограф, педагог, подвижник науки. Йому належить значна заслуга в
розвитку історико-краєзнавчих досліджень Волинської губернії

Стаття вийшла в таких номерах: в №5-й; №6-й; №7-й

Представлений матеріал – компіляція повної статті з усіх номерів.

Формат файлу: PDF
Якість: JPG середньої якості + шар з автоматічно роспізнаним не правленим текстом. Придатно для пошуку по файлу.

 

Завантажити “Очерк истории мелкого дворянства Овручско-Житомирского в эпоху Польского режима (ХII – ХVIII вв.)”