Откуда привозился красный шиферъ

Откуда привозился красный шиферъ, встрѣчаемый как в древнихъ храмахъ, так и въ другихъ памятникахъ Кіева