Народне ткацтво українського полісся (кінця XIX – початку XX ст.) | Нестер О. Т.

Основою для написання дисертації послужили польові джерела, зібрані автором у 1975-1982 роках у процесі самостійного польового дослідження, необхідність якого була викликана майже повною відсутністю матеріалу на цю тему. Автор ознайомилась з ткацтвом більш ніж у 200 селах Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Окрім того, використано матеріали музейних фондів.

Полісся – одна з найяскравіших історико-етнографічних областей слов’янського світу. Тут до наших днів збереглося багато реліктів матеріальної та духовної культур, чому значною мірою сприяли природні та географічні умови цього краю.

Об’єктом наших спостережень є ткацтво тієї частини Полісся, яка із заходу, півночі та сходу обмежена річками Західний Буг, Прип’ять, Дніпро, а на півдні доходить приблизно до лінії Володимир-Влинський, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, тобто розташована на території Західного та Середнього Полісся, заселеної в давнину племенами дулібів та древлян. Польові дослідження дозволили нам встановити, що саме в цих межах представлені найбільш стабільні риси поліського ткацтва, що стосуються сировини, її обробки, знарядь ткацтва, видів тканин, їх традиційних орнаментів та символів.

Хронологічні рамки роботи – кінець XIX – початок XX ст. – обумовлені ступенем наявності фактичного матеріалу, виявлений автором у процесі польових пошуків, а також у музеях і друкованих джерелах. Проте з метою з’ясування деяких питань генези поліського ткацтва автор вважав за необхідне звернутися до давніших пам’яток, зокрема до археологічних даних.

Наукова цінність та новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в етнографічній науці досліджується ткацтво українського Полісся в його історичних, етнокультурних, виробничо-технологічних та мистецьких аспектах. У науковий обіг вводиться ряд нових даних, що стосуються історії ткацтва, обробки сировини, знарядь прядіння та ткацтва, технік тканини, видів тканин та орнаменту. Значну увагу у роботі приділено термінології поліського ткацтва.

Робота багата на унікальний фактичний та ілюстративний матеріал, який раніше не публікувався. Мова дисертації російська.

Перелік сіл в яких проводилось дослідження:

Читати повний текст дисертації: Народне ткацтво українського полісся (кінця XIX – початку XX ст.)