Матеріали по адміністративно-територіальному поділу Волинської губернії 1923 року

У цьому виданні вміщено: короткий огляд губернії в природно-історичному та економічному відношенню, опис новостворених округів і районів, список населених пунктів з розподілом їх по сільрадам та алфавітний покажчик до цього списку, а також є схематична карта новостворених округів і районів.

Роботи з районування були розпочаті в кінці листопада місяця 1922 року і закінчено 3-го лютого 1923 року

Матеріали по адміністративно-територіальному поділу Волинської губернії 1923 року
Схематична мапа Волиньсської губернії (Новий адміністративно-територіальній поділ 1923 року)

Читати – Матеріали по адміністративно-територіальному поділу Волинської губернії 1923 року (Материалы по административно-территориальному делению Волынской губернии 1923 года)