Книга лісів Житомирщини: (історико-економічний нарис)

Історичне минуле лісів Житомирщини, економічнй та екологічний стан, перспективи розвитку та нагальні проблеми, все це детально оглянуто в монографї співавторів В. О. Бузун, В. М. Турко та Ю. В. Сірук, що вийшла друком у Житомирі в 2018 році.

Книга лісів Житомирщини
Книга лісів Житомирщини: (історико-економічний нарис) : монографія / В. О. Бузун, В. М. Турко, Ю. В. Сірук. – Житомир : О. О. Євенок, 2018.

Книга присвячена різним аспектам довгочасного і багатостороннього використання одного з найцінніших природних багатств нашого краю – лісів в динаміці на різних етапах розвитку суспільних і економічних відносин, формування й інтенсифікації системи ведення лісового господарства. Наводяться ґрунтовний аналіз відомчих матеріалів, літературних джерел, результати окремих наукових досліджень, які проводились у лісових масивах Житомирщини науковцями Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, науково-педагогічних працівників факультету лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету. Висвітлений стан лісів регіону. Розглянуто перспективи та шляхи підвищення їх стійкості й продуктивності. Розрахована на широке коло природолюбів, фахівців лісового та інших галузей господарства України, студентів лісогосподарських, природничих та біологічних спеціальностей.

Джерело Поліський національний університет

ЗМІСТ

 • Вступ
 • Розділ 1. Історичне минуле лісів краю
 • Розділ 2. Суспільні відносини й організація лісового господарства
 • Розділ 3. Лісистість території і географія розташування лісів (кінець другого тисячоліття)
 • Розділ 4. Екологічні умови, лісівничі властивості і продуктивність деревних порід
 • Розділ 5. Лісовий фонд (початок третього тисячоліття)
 • Розділ 6. Продуктивність лісів і спеціальне використання лісових ресурсів
 • Розділ 7. Системи ведення лісового господарства
  • 7.1 Рубки головного користування
  • 7.2 Лісовідновлення
  • 7.3 Підвищення продуктивності, поліпшення стану і якісного складу лісів
  • 7.4 Насінництво і селекція
  • 7.5 Стан осушених земель
 • Розділ 8. Реабілітація радіоактивно забруднених лісів
 • Розділ 9. Недеревні ресурси лісів Житомирщини та рекреація
  • 9.1. Мисливство та недеревні ресурси лісів Житомирщини
  • 9.2. Рекреація в лісових масивах Житомирщини
 • Розділ 10. Науково-дослідницька робота
 • Розділ 11. Перспективи майбутнього лісів Житомирщини
 • Список літературних джерел

Читати Книга лісів Житомирщини: (історико-економічний нарис)