Геологическія іслѣдованія въ Волынской губернии Н. Барботъ де Марни и А. Карпинскаго

Робота видатних геологів, петрографів Миколи Барбот де Марні та Олександра Карпінського по геології Волині, яка була опублікована у “Науково-історічній сбірці, виданій Гірничим інстітутом до дня його столітнього ювілею, 21 жовтня 1873 року” (“Научно-историческій сборнікъ, изданный Горнымъ институтомъ ко дню его столѣтняго юбилея, 21 октября 1873 года.”)

Нарис починається такими словами:

Предлагаемыя здѣсь геологическія наблюденія были произведены по порученію Горнаго Департамента, лѣтомъ 1872 года, по линіи строившейся Кіево-Брестской желѣзной дороги, въ предѣлахъ ея отъ Бреста-Литовскаго до Бердичева, и по Радзивиловской ея вѣтви.

 

Описаніе наблюденій, произведенныхъ на простран-ствѣ между Брестомъ и Ровно, составляетъ предметъ главъ I, II, III и IV, обработанныхъ Карпинскимъ; остальныя же главы V—VII, заключающія описаніе изслѣдованій, произведенныхъ по направленію Радзивиловской вѣтви, по главной линіи между Ровно и Бердичевымъ и въ окрестностяхъ Овруча, обработаны Барботомъ де Марни.

Далі за посиланням PDF файл з не правленим роспізнанним текстом придатним для пошуку. Мова російська, дореформена.

Геологическія іслѣдованія въ Волынской губернии Н. Барботъ де Марни и А. Карпинскаго