Tag Archives: культура

 Слідами древлянсько-сіверської легенди | Наливайко Степан

На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології. Автор Наливайко Степан, сходознавець-індолог, заввідділом порівняльних досліджень НДІУ.

Posted in Етнографія | Tagged , , | Прокоментуй!

 НА ДРЕВНІЙ ОВРУЧЧИНІ | Михайло ГЛУШКО

Звіт польових етнографічних експедиційних досліджень на териотрії Овруцького та Народицькоко районів.  Дослідження проводили два творчі колективи з умовними назвами: “Овруч” (кер. М.Глушко) і “Переселенці” (кер. Г.Скрипник). Матеріал був опублікований у двомісячнику Інституту народознавства НАН України, науковому періодичному виданні ”Народознавчі Зошити”, вип. 2, … Детальніше

Posted in Етнографія, Овруцький район | Tagged , , , , | Прокоментуй!

 Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Випуск 2, Овруччина

Збірник присвячений різним ділянкам традиційної культури і побуту поліщуків радіоактивно забрудненої Овруччини і північної частини Народицького району Житомирської області. Основою розвідок послужили польові автентичні першоджерела, які виявили і зафіксували науковці під час історико-стнографічних експедицій 1995 року.

Posted in Книги | Tagged , , , , | 1 коментар

 У МЕЖИРІЧЧІ УЖА І ТЕТЕРЕВА | Михайло ГЛУШКО

Звіт польових етнографічних експедиційних досліджень на териотрії Народицького та Короетенського р-нів Житомирьсбкої обл. Дослідження охопило територію між двома основними річками Центрального Полісся України – Ужем і Тетеревом.  Матеріал був опублікований у двомісячнику Інституту народознавства НАН України, науковому періодичному виданні “Народознавчі Зошити”, … Детальніше

Posted in Етнографія | Tagged , , , | Прокоментуй!

 Народне мистецтво українського Полісся | Лащук Ю.

У книзі вперше робиться спроба дослідити комплекс різних видів народного мистецтва Українського Полісся – дерев’яне зодчество і його обробка, художня обробка дерева, ткацтво, одяг і вишивка, кераміка і художнє скло, художній метал, вироби з каменю та кістки, декоративні розписи, малювання … Детальніше

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря

В книге собран ряд тематических словарей, в которых дается сравнительный анализ лексики полесских диалектов, отражающей материальную культуру полешуков. Словари охватывают земледельческую, пчеловодческую, ткаческую, ботаническую и другую терминологию, названия одежды, обуви, пищи и др. Материалы сборника важны для изучения истории восточнославянских … Детальніше

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 Полесский этнолингвистический сборник

В книге освещаются вопросы диалектного членения Полесья по данным языка и народной культуры, его ареальных связей с другими областями славянского мира, рассматриваются лексика и фразеология, связанные с традиционными обрядами и обычаями. Большинство статей основывается на новом полевом материале, собранном в … Детальніше

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика)

В книге рассматриваются фонетические и лексические особенности полесских говоров, роль Полесья в славянском этногенезе, вопросы топонимики, украинской географической терминологии и расшифровки древних белорусских текстов, писанных арабским письмом. Большинство статей обобщает материал, собранный во время полесских экспедиций 1962-1965 гг. и изложенный … Детальніше

Posted in Книги | Tagged , , , | Прокоментуй!

 Изъ Искорости въ Народичи (Путевыя заметки) | Я. В. Яроцкій

Статья опубликованная в “Памятная книга Волынской губернии на 1901 год.”, Житомир, 1900, отд. II, с. 60 – 69.

Posted in Книги | Tagged , , , , | Прокоментуй!

 Овруцький фолькльор – Савчук О.І.

Збірка псень, колядок, заговорів, народної лірики та багато іншого запісаніх Савчук Ольгою Іванівною різних населенних пунктах Овруцького району від носіїв овруцького діалекту.

Posted in Книги | Tagged , , , | Прокоментуй!