Tag Archives: Козацькі часи

 Из топографіи г. Овруча. Въ эпоху до Второй половины XVI Вѣка. | Я. В. Яроцкій.

Участниками экскурсіи Городецкаго музея, устроенной барономъ Ѳ. Р. Штейнгель въ 1900 г., осмотрѣны были, между прочимъ, памятники старины въ г. Овручѣ и записаны сообщенія мѣстныхъ жителей относительно различныхъ обстоятельствъ и преданій, стоящихъ въ томъ или иномъ отношеніи къ древностямъ этого … Детальніше

Posted in Історичні пам'ятки, Історія міста, Матеріали з історії, Статті | Tagged , , , , , , , | Прокоментуй!

 Археологічні дослідження літописного Вручого в Овруцькому проекті | Томашевський А. П.

Матеріал із збірки “Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII—X ст.” (м. Коростень, 6—8 вересня 2004 p.), присвяченої актуальним проблемам слов’янської і давньоруської археології. Для археологів, істориків, усіх, хто цікавиться дослідженням середньовічних старожитностей.

Posted in Історичні пам'ятки, Історія міста, Статті | Tagged , , , , , | Прокоментуй!

 О происхождѳніи гетмана Павла Тѳтѳры

(Письмо і. Э. Руликовскаго къ М. Александровичу(1)). Происхожденіе и родословная Павла Тетеры весьма не ясны, и намъ случилось встрѣтить лишь нѣсколько неопредѣленныхъ намековъ, относящихся къ этому предмету. Это общая судьба многихъ историческихъ дѣятелей, достигшихъ въ теченіи своей жизни значительнаго положенія, … Детальніше

Posted in Матеріали з історії | Tagged , | Прокоментуй!

 Іващенко Олена | ЖИТОМИРСЬКА ЗЕМЛЯ ЗА КОЗАЦЬКИХ ЧАСІВ (кінець XVI–середина XVII ст.)

Розповідається про події на житомирській землі, пов’язані з боротьбою козаків і селян проти польського гноблення (кінець XVI–середина XVII ст.). 

Posted in Матеріали з історії | Tagged | Прокоментуй!

 Палій Семен Пилипович

Палій Семен Пилипович (справжне призвіще Гурко) /40-і роки 17 ст. – 1710/. Керівник визвольної боротьби на Правобережній Україні проти польсько-шляхетських загарбників. 1702-1704 р.р. – овруцькі селяни і міщани билися проти польської шляхти в загонах Палія С.П.

Posted in Видатні люди і Овруч | Tagged , | Прокоментуй!

 НАТАЛЧИЧ

Козацький полковник сподвижник Б.Хмельницького. В 1649 р. в Овручі стояв загін військ Б.Хмельницького на чолі з Наталчичем. Очевидець писав, що і “Овручом особливий полковник застав, до котрого усе Полесся належало”. Наталчич, був начальником одного з загонів Богдана Хмельницького, котрий мав у Овручі … Детальніше

Posted in Видатні люди і Овруч | Tagged | Прокоментуй!

 ГОЛОТА ІЛЛЯ, козацький полковник /р.н.невід – 1649/

Стояв на чолі Овруцького полку. Сподвижник Б.Хмельницького у визвольній війні українського народу у 1648-54. Загинув під Річицею у 1649 р.

Posted in Видатні люди і Овруч | Tagged , | Прокоментуй!

 ДЕЦИК /ДАЦКО/ Дем’ян Васильович

Децик Дацко Васильович (роки народження і смерті невідомі) – овруцький полковник, один з керівників народних повстань на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського панування (1653-1665). Під його проводом селянсько-козацькі загони визволили Мотовилівку, Димер, Бишів, Фастів, Чорнобиль, завдали поразки польсько-шляхетським військам під Білою … Детальніше

Posted in Видатні люди і Овруч | Tagged | Прокоментуй!

 Немирич Юрій /І6І2-І659/ політичний і військовий діяч доби Хмельниччини

Родом з Овруцького повіту /Овруча/. Канцлер Великого князiвства Руського (1658-1659) за часiв гетьмана Iвана Виговського. Навчався в “нововiрськiй”, Арiанськiй академiї в Раковi (тепер – на Iвано-Франкiвщинi); потiм в унiверситетах Лейдена й Базеля: подорожував у європi, мав студiї в Iталiї, Англiї i … Детальніше

Posted in Видатні люди і Овруч | Tagged | Прокоментуй!

 Козацькі часи

Козацькі часи У 1594-1596 рр., коли на Україні розгорілось селянсько-козацьке повстання під проводом С.Наливайка, багато міщан пішло в загони гетьмана Г.Лободи, який приєднався до повстанців. Окремі овруцькі міщани навіть командували загонами. На цей же період припадає початок діяльності одного з … Детальніше

Posted in Історія міста | Tagged , | Прокоментуй!