Tag Archives: древляни

 Городища IX – XIII ст. на території літописних древлян | Звіздецький Б.А.

Робота присвячена аналізу укріплених поселень давньоруського часу, розташованих на території, зайнятій племенами літописних древлян. Автор висвітлює історію досліджень, на підставі писемних та археологічних даних розглядає проблеми племінної території, планування, площі та устрою оборонних споруд, питання хронології, топографії та соціальної типології … Детальніше

Posted in Книги | Tagged , , , , | Залишити коментар

 ОВРУЦЬКЕ ПОБОЇЩЕ 977 РОКУ (МІФОЕПІЧНИЙ КОНТЕКСТ) | Петро БІЛОУС

“У рік 6485 (977), – читаємо у “Повісті минулих літ” (за Іпатським списком), – пішов Ярополк на Олега, брата свого, на Деревлянську землю. І вийшов супроти нього Олег, іприготувались вони обидва до бою, і коли зітнулися війська, переміг Ярополк Олега. … Детальніше

Posted in Близько-історичні статті | Tagged , | Залишити коментар

 ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ КУРГАНІВ У КОРОСТЕНІ ТА ОВРУЧІ В 1911 РОЦІ | В.А. Колеснікова

Серед чисельного археологічного доробку відомого дослідника старожитностей України Вікентія Вячеславовича Хвойки існує одне маловідоме, втім цікаве, дослідження, з обставинами якого і знайомить запропонована стаття.

Posted in Історичні пам'ятки, Історія міста | Tagged , , | Залишити коментар

 Могильники Древлянъ въ округахъ Овруча и Коростеня

Статья  о курганах древлян из книги “Русскія Древности въ памятникахъ искусства” выпуск пятый “Курганныя древности и клады домонгольскаго періода” изданной в С.-Петербурге  в 1897 году. Орфография сохранена.

Posted in Історія міста, Статті | Tagged , , , | Залишити коментар

 НАКОНЕЧНИК НОЖЕН МЕЧА ИЗ КУРГАНА БЛИЗ КОРОСТЕНЯ | Фехнер М.В.

Статья из журнала Советская археология, № 4 за 1982. В 1980 г. фонды отдела Археологических памятников Государственного Исторического музея пополнились исключительно интересным экспонатом — бронзовым наконечником ножен меча прекрасной сохранности (см. рисунок)*

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , , | Залишити коментар

 ДРЕВЛЯНИ: МІСЦЕ І РОЛЬ В ДАВНЬОРУСЬКІЙ ІСТОРІЇ | Володимир СТУДІНСЬКИЙ

Питання розвитку племінних союзів східних слов’ян є важливим насамперед тому, що поєднання господарських, культурних, філософських (культових) традицій склали основу ментальності руської (а відповідно і української) народності. Саме вивчення проблем динаміки життя східнослов’янських етнічних об’єднань в різних аспектах дає можливість визначити … Детальніше

Posted in Uncategorized, Матеріали з історії | Tagged , , | Залишити коментар

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЛЕМЕНИ ДРЕВЛЯН | Владимир ЛУКАШЕНКО

Статья историка-краеведа из Коростеня Владимира ЛУКАШЕНКО, историей  края занимается с 1971 года. Автор многочисленных публикаций газетах, в научных изданиях, автор нескольких книг.

Posted in Близько-історичні статті, Матеріали з історії | Tagged | 1 коментар

 ТЕРРИТОРИЯ ДРЕВЛЯН ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ | И. П. РУСАНОВА

Статья опубликованная в журнале “Советская Археология” №1 за 1960 год. Древляне — одно из древнерусских племен, история которого тесно связана с историей полян и Киева. В летописи содержатся сведения о неоднократных враждебных столкновениях, происходивших между древлянами и киевскими князьями, начиная … Детальніше

Posted in Матеріали з історії | Tagged , | Залишити коментар

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ н. э. НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВЛЯН | И. П. РУСАНОВА

Статья из журнала “Советская Археология” №4 за 1958 год. Автор Ирина Петровна Русанова, доктор исторических наук, Института археологии АН . Археолог-славист, знаток погребальных памятников южной ветви восточных славян (прежде всего – полян и древлян), полевой исследователь школы Ю. В. Кухаренко, … Детальніше

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Залишити коментар

 Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян. 1893 | Антонович В.Б.

Императорская Археологическая Комиссия. Материалы по археологии России. № 11. В.Б. Антоновича, ордин. проф. Императорского Унив. Св. Владимира. С 7 планами и 47 политипажами. С.-Петербург (Типография И.Н. Скороходова, Надеждинская, 43), 1893, – 78 с.

Posted in Книги | Tagged , | Залишити коментар