Фото Овруча 50-60 років XX ст.

Панорамні фото Овруча, Василівської церкви, монастирних будов та пам’ятного знаку князю Олегу зроблені в 50-60 их роках XX ст. Фото із фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

Давні фото церковних та побутових споруд сіл Овручського повіту Волинської губернії

Фото церковних та побутових споруд сіл Потаповичи, Мошки, Копище Овручського повіту Волинської губернії, початку XX століття. Фото із фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

Іще недавно на землі деревлян | Людмила ПОНОМАР

Вже 25 років я їжджу, як діалектолог та етнограф по селах України. Ці експедиції дарують незабутні зустрічі з десятками людей, відкривають правдиві сторінки нашої історії колективізації голодомору, війни чорнобильської трагедії, вводять у світ багатющої народної культури. А почалося це із села Бехи Коростенського району на Житомирщині. Тут я відчула живий подих деревлянської землі.

«Цыганская гора» вблизи с. Толкачей, Овручскаго у., Волынской губ. | Я. В. Яроцкій

Стаття надрукована у історичному журналі «Киевская старина» в номері 3 за 1902 рік, II розділ, сторінки 240-242

Останні
 • План міста Овруч 1876 року

  План проктного сооружения Уездного города Овруча Волынской губернии 1876 г.

 • Роль торфяних боліт у збереженні біорозмаїття

  В нарисі йдется про Поліський природний заповідник, його історію та різномаїття.

 • Овручская операция

  Эпізод із кіофільму “Счастя розвідника” де йдеться про організацію і проведеня партизанами діверсійної операції по знищенню гебісткомисаріата в Овручі під час проведення наради німецьких офіцерів.

 • Партизаны полесья

  Кадры из фильма “Битва за нашу Советскую Украину” где расказывается про партизан. Кроме общих партизанских кадров хроники, интересны кадры перехода словацких офицеров во главе с Яном Налепкой на сторону партизан.

 • Російський Імператор Микола II в Овручі

  Смотры потешных в г.Овруче, 1911 год. Из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

 • Сюжет про Овруч в програмі “Жди меня”

  від 26 березня 2007 року

 • О происхождѳніи гетмана Павла Тѳтѳры

  (Письмо і. Э. Руликовскаго къ М. Александровичу(1)). Происхожденіе и родословная Павла Тетеры весьма не ясны, и намъ случилось встрѣтить лишь нѣсколько неопредѣленныхъ намековъ, относящихся къ этому предмету. Это общая судьба многихъ историческихъ дѣятелей, достигшихъ въ теченіи своей жизни значительнаго положенія, но вышедшихъ изъ низшихъ слоевъ общества.

 • Аэролиты, упавшіе в Овруцком и Васильковском уездах

  В конце прошлого столетія. около ста лет назад польскій натуралист Кароль Кортум составил исследованіе об аэролптах, напечатанное в періодическом изданіи того времени: «Nowy Ppamietnik Warszawski, dziennik historyczny, polityczny, tudziez nauk i umieietnosci, t. XVIII, rok 1805». Описав все известные ему аэролиты, хранившіеся в западно-европейских музеях, Кортум хотел собрать какія-нибудь сведенія об аэролитах, падавших в Польше.

 • ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ЗБРАНЬКИ НА ЖИТОМИРЩИНЕ | Д. Я. ТЕЛЕГИН

  В районе Овручского лессового массива известно несколько палеолитических местонахождений — Швабы, Довгиничи [1], Збраньки, Клинец [2]. Кремневый материал раскопанных стоянок, однако, весьма немногочислен. То же можно сказать и о других местонахождениях палеолитического времени этого района — Швабы и Збраньки, где был собран только немногочисленный подъемный материал.

 • «СКАЗАНИЯ ОБ УРОЧИЩАХ ОВРУЧСКОГО УЕЗДА И БЫЛИНЫ О ВОЛЬГЕ СВЯТОСЛАВИЧЕ» | Н.И. Коробка

  «Настоящая заметка представляет собой переработку статьи нашей, погребенной на страницах «Памятной Книги Волынской губернии на 1899 год».

 • Перехід Суворова через … Овруч

  Сьогодні мало кому відомо, що наприкінці XVIII століття в Овручі перебували славетні російські полководці Олександр Суворов і Михайло Кутузов.

 • Овруччина у творах польського письменника М. Чайковського

  Час дії ґавенди „Овручани. 1794” відбувається в дуже стислий період: між другим у 1793-му і третім у 1795-му розділами Речі Посполитої, тобто в 1794 році, що й включено до назви. Дія частково відбувається в повітовому місті Овручі, де рушійною силою сюжету виступає добре відома в історії Волині особистість – настоятель василіанського монастиря ксьондз Юзафат Охоцький.