Словник поліських говорів | Лисенко П.С.

Дослідження лексики поліских говорів становить особливу цінність для осмислення історії українского народу та його мови. Це незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії. До Словника, крім виразно діалектної лексики, включені також деякі олова загальнонародної розмовної мови, що мають цікаві семантичні, граматичні та акцентологічні особливості.

Далі

Posted in Книги | Tagged , , | 1 коментар

 Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії | Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В.

Описується лексика, пов’язана зі сферою народної медицини, знахарства та лікувальної магії. Зафіксовані номени локалізуються з точністю до населеного пункту за допомогою цифрової індексації. У монографії подається алфавітний покажчик аналізованої лексики.
Далі

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 СВЯЩЕННЕ РЕМЕСЛО МОКОШІ | Босий О.Г.

Людина з прадавніх часів живе у світі ритуалів і символів. Вони до сьогодні збе­регли архаїчні уявлення про модель Світу, життя і смерть, добро і зло, що є однією з основ традиційної культури українців. Автор досліджує проблему походження, міфологічного змісту та закономірностей функціонування предметних символів – продуктів ткацтва у звичаєво- обрядовій сфері українських жінок, якими здавна опікувалась богиня Мокош покровитель­ка жіночих ремесел, володарка Нитки Життя і Долі. На обширному етнографічному матеріалі розкривається специфіка магічної практики українців, зокрема народних засобів і прийомів ворожби, знахарства, гадань; пояснюється психологічний механізм традиційних магічних обрядів, які передбачають спілкування людини з «надприродним» (дух, магічна сила, мана), розкривається міфологічна семантика виробів ткацтва: рушників, поясів, ниток, магічних вузлів та іп.

Далі

Posted in Книги | Tagged , , , | Прокоментуй!

 Вторая археологическая экскурсия в Припятское Полесье | В. З. Завитневич

Стаття про другу археологічну експедіцію Завітневича Володимира Зеноновича на теріториї Прип’ятського Полісся. Автор російський цивільний і церковний історик, викладач, богослов, філософ, археолог, літератор, публіцист, професор Київської духовної академії. Далі

Posted in Книги | Tagged , | Прокоментуй!

 Из археологической экскурсии в Припетское Полесье | Завитневич В.З.

Стаття про археологічну експедіцію на теріториї Прип’ятського Полісся. Автор Завітневич Володимир Зенонович (1853-1927), російський цивільний і церковний історик, викладач, богослов, філософ, археолог, літератор, публіцист, професор Київської духовної академії. Далі

Posted in Книги | Tagged , | Прокоментуй!

 Памятники железного века на территории Полесья | Кухаренко Ю. В.

Археология СССР Свод археологических источников Выпуск Д1-29
Книга посвящена исследованию памятников железного века на территории Полесья. При написании работы были использованы сведения, опубликованные в различное время в русской, украинской, белорусской и польской печати, коллекции местных и некоторых центральных музеев и археологических учреждений.

Далі

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 Історія стольного града Коростеня | Скуратівський В. І.

Цю книжку видано до 1300-річчя Коростеня уже після смерті ЇЇ автора Віталія Івановича Скуратівського, невтомного дослідника давнини. Останнім побажанням Віталія Івановича було видрукувати твір без змін і суттєвих виправлень. Тому просимо читача не судити його, докопуючись до істини. Можливо, не всім сподобається зміст книги, її довершеність та стиль викладу, не всі погодяться з її історичною достовірністю, проте ніхто не зможе заперечити того, що її автор прагнув заповнити «білі» і «чорні» плями історії. Далі

Posted in Книги | Tagged , | 1 коментар

 СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ V—IX ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ | Ю. В. КУХАРЕНКО

Материал из периодического издания АКАДЕМИИ НАУК СССР “КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ”   Вып. 57, 1955 год. Далі

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЛЕМЕНИ ДРЕВЛЯН | Владимир ЛУКАШЕНКО

Статья историка-краеведа из Коростеня Владимира ЛУКАШЕНКО, историей  края занимается с 1971 года. Автор многочисленных публикаций газетах, в научных изданиях, автор нескольких книг. Далі

Posted in Близько-історичні статті, Матеріали з історії | Tagged | 1 коментар

 Первобытные памятники Полесья | Кухаренко Ю.В.

Книга из серии “Археология СССР. Свод археологических источников”.  Книжная серия ИА АН СССР — ИА РАН. М., М.-Л.: Наука. 1961-1998.

Далі

Posted in Книги | Tagged , | Прокоментуй!
Сторінки 10 of 32« Перша...89101112...2030...Остання »