Первобытные памятники Полесья | Кухаренко Ю.В.

Книга из серии “Археология СССР. Свод археологических источников”.  Книжная серия ИА АН СССР — ИА РАН. М., М.-Л.: Наука. 1961-1998.

Далі

Posted in Книги | Tagged , | Прокоментуй!

 ТЕРРИТОРИЯ ДРЕВЛЯН ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ | И. П. РУСАНОВА

Статья опубликованная в журнале “Советская Археология” №1 за 1960 год.

Древляне — одно из древнерусских племен, история которого тесно связана с историей полян и Киева. В летописи содержатся сведения о неоднократных враждебных столкновениях, происходивших между древлянами и киевскими князьями, начиная со времени Кия, Щека и Хорива и кончая серединой X в. При княгине Ольге (946 г.) древляне окончательно потеряли самостоятельность и вошли в состав Киевского государства. Далі

Posted in Матеріали з історії | Tagged , | Прокоментуй!

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ н. э. НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВЛЯН | И. П. РУСАНОВА

Статья из журнала “Советская Археология” №4 за 1958 год. Автор Ирина Петровна Русанова, доктор исторических наук, Института археологии АН . Археолог-славист, знаток погребальных памятников южной ветви восточных славян (прежде всего – полян и древлян), полевой исследователь школы Ю. В. Кухаренко, открывший многие славянские памятники на северо-западе Украины и юге Белоруссии и проведшей раскопки ряда из них, что дало эталонные материалы, специалист по раннеславянской культуре, чьи работы получили европейское признание.

Далі

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян. 1893 | Антонович В.Б.

Императорская Археологическая Комиссия. Материалы по археологии России. № 11.

В.Б. Антоновича, ордин. проф. Императорского Унив. Св. Владимира.
С 7 планами и 47 политипажами. С.-Петербург
(Типография И.Н. Скороходова, Надеждинская, 43), 1893, – 78 с.

Далі

Posted in Книги | Tagged , | Прокоментуй!

 Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.) I Ірина Несен

Книга є першою спробою наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся – регіону побутування реліктових етнографічних явищ і водночас такого, що найбільше постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС.

Робота базується на матеріалах польових досліджень, здійснених автором упродовж 1993 – 2003 рр., та їх зіставленні з архівними та друкованими джерелами середини ХІХ – ХХ століть.

Далі

Posted in Книги | Tagged , , | 1 коментар

 Газета «Известия» № 282 від 30 листопада 1943 року

Газета «Известия» № 282 від 30 листопада 1943 року, в якій повідомляється про звільнення від фашистів міста Овруч, а 4 гвардійськоій дивізії присвоюється зання “Овруцької”. Також надруковано звіт про звільнення Овруча полквника П. Донського з діючої армії переданий по телеграфу.
Далі

Posted in Книги | Tagged , , | Прокоментуй!

 Список населённых мест Волынской губернии, 1906

Издание Волынского Губернского Статистического комитета, 1906 год, Житомир. Волынская Губернская типография. Издание полное, 224 стр. Далі

Posted in Книги | Tagged , , | 1 коментар

 О ПРОИЗВОДСТВЕ И ДАТИРОВКЕ ОВРУЧСКИХ ПРЯСЛИЦ | Р. Л. РОЗЕНФЕЛЬДТ

Иследовательская статья советского археолога Ростислава Леонидовича Розенфельдта. Материал опубликованный в журнале «Советская археология», который  издавался институтом археологии АН СССР. Выходил с 1957, является преемником одноимённых сборников, издававшихся в 1936—59 (в. 1—30). «Советская археология» публикует материалы о важнейших открытиях советских археологов, знакомит с археологическими работами за рубежом.  Далі

Posted in Історія міста, Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 Город Овручъ. | А. Сендульський

Історичний нарис про Овруч опубікований в “Волынские епархиальные ведомости” в 1 номері за 1876 рік, неофіційна частина. Далі

Posted in Історія міста, Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр. | Вікторія Жилюк

Книга Вікторії Жилюк – перше у вітчизняній історіографії комплексне дослідження діяльності Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії на Житомирщині. У монографії на основі широкого кола джерел, зокрема документів архіву Управління Служби безпеки України у Житомирській області, висвітлено різні аспекти національно-визвольної боротьби в краї проти нацистського і комуністичного режимів. Далі

Posted in Книги | Tagged , , | 1 коментар
Сторінки 10 of 31« Перша...89101112...2030...Остання »