Описание Овручскаго уѣзда и его достопримѣчательностей, 1854

Дослідження історичних, культурних та природних пам’яток овруцького повіту, надруковане у “Волынские губернские вѣдомости” в декількох номерах за 1854 рік.

 

 

Матеріал виходив частинами і кожна мала свою тему:

  • Краткий историческій взглядъ на Овручскій уѣздъ
  • Мѣтстечко Искоростъ и его достопримѣчатслъности
  • Городъ Овручъ съ достопримечателъностями
  • Историческія достопримѣчателъности въ Уѣздѣ
  • Натуралъныя достопримѣчатслъности Овручскаго уѣзда
  • Идолопоклонство, храмы, и нравы обычаи Древлянъ
  • За-Ушская шляхта
  • Хозяйство и источники промыш­ленности въ Овручскомъ уѣздѣ, въ настоящее время
  • Гѣрбъ Овручгскаго Уѣзда
  • Народныя преданія и повѣрья

Представлений тут файл, це компіляція всіх статей.

Тип файлу: PDF
Кількість сторінок: 35
Якість: Якісний кольоровий JPEG. Текст роспізнаний автоматично, придатно для пошуку.
Джерело: Власний скан, оригінал знаходиться у відділі газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Завантажити “Описание Овручскаго уѣзда и его достопримѣчательностей 1854”