Category Archives: Матеріали з історії

 ОБРОБКА ПІРОФІЛІТОВОГО СЛАНЦЮ НА УКРІПЛЕНИХ ПОСЕЛЕННЯХ ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ | Павленко С. В.

Роботами Овруцької археологічної експедиції 1996-2002 pp. серед пам’яток давньоруського часу Словечансько-Овруцького кряжу досліджено кілька окремих давніх населених пунктів, основою яких є укріплені городища.

Posted in Історія міста, Матеріали з історії, Овруцький район, Статті | Tagged , , , , | Прокоментуй!

 ПАЛЕОБОТАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДАВНЬОРУСЬКОЇ ОВРУЦЬКОЇ ВОЛОСТІ.

Ще до початку польових досліджень Овруцького проекту була сформульована спеціальна програма комплексних палеоботанічних, палінологічних, палеоекологічних досліджень [1].

Posted in Матеріали з історії, Овруцький район, Природа краю | Tagged , , , | Прокоментуй!

 Коростень: Останній бій Миколи Щорса | Фаріон Дж.М.

У статті детально описано битву за місто Коростень 30 серпня – 3 вересня 1919 р. між радянськими військами під керівництвом М. Щорса та відділами ІІ-го корпусу УГА, якими командував А. Бізанц, передумови та наслідки цієї битви, а також проаналізовано інформацію … Детальніше

Posted in Матеріали з історії, Овруцький район | Tagged , , , | Прокоментуй!

 НАХОДКИ ДРЕВНЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ОРУДИЙ В РАЙОНЕ ЖИТОМИРА | В. А. МЕСЯЦ

Статья из сборника “Краткие сообщения Института археологии” выпуск 92, 1962год. В результате разведок Житомирского областного краеведческого музея, проведенных под руководством автора в 1959—1960 гг., обнаружено два местонахождения, свидетельствующих о заселении Полесья уже в эпоху древнего палеолита.

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 НАКОНЕЧНИК НОЖЕН МЕЧА ИЗ КУРГАНА БЛИЗ КОРОСТЕНЯ | Фехнер М.В.

Статья из журнала Советская археология, № 4 за 1982. В 1980 г. фонды отдела Археологических памятников Государственного Исторического музея пополнились исключительно интересным экспонатом — бронзовым наконечником ножен меча прекрасной сохранности (см. рисунок)*

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , , | Прокоментуй!

 ДРЕВЛЯНИ: МІСЦЕ І РОЛЬ В ДАВНЬОРУСЬКІЙ ІСТОРІЇ | Володимир СТУДІНСЬКИЙ

Питання розвитку племінних союзів східних слов’ян є важливим насамперед тому, що поєднання господарських, культурних, філософських (культових) традицій склали основу ментальності руської (а відповідно і української) народності. Саме вивчення проблем динаміки життя східнослов’янських етнічних об’єднань в різних аспектах дає можливість визначити … Детальніше

Posted in Uncategorized, Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ V—IX ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ | Ю. В. КУХАРЕНКО

Материал из периодического издания АКАДЕМИИ НАУК СССР “КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ”   Вып. 57, 1955 год.

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЛЕМЕНИ ДРЕВЛЯН | Владимир ЛУКАШЕНКО

Статья историка-краеведа из Коростеня Владимира ЛУКАШЕНКО, историей  края занимается с 1971 года. Автор многочисленных публикаций газетах, в научных изданиях, автор нескольких книг.

Posted in Близько-історичні статті, Матеріали з історії | Tagged | 1 коментар

 ТЕРРИТОРИЯ ДРЕВЛЯН ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ | И. П. РУСАНОВА

Статья опубликованная в журнале “Советская Археология” №1 за 1960 год. Древляне — одно из древнерусских племен, история которого тесно связана с историей полян и Киева. В летописи содержатся сведения о неоднократных враждебных столкновениях, происходивших между древлянами и киевскими князьями, начиная … Детальніше

Posted in Матеріали з історії | Tagged , | Прокоментуй!

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ н. э. НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВЛЯН | И. П. РУСАНОВА

Статья из журнала “Советская Археология” №4 за 1958 год. Автор Ирина Петровна Русанова, доктор исторических наук, Института археологии АН . Археолог-славист, знаток погребальных памятников южной ветви восточных славян (прежде всего – полян и древлян), полевой исследователь школы Ю. В. Кухаренко, … Детальніше

Posted in Матеріали з історії | Tagged , , | Прокоментуй!