No Featured Image

Овручская операция

Эпізод із кіофільму “Счастя розвідника” де йдеться про організацію і проведеня партизанами діверсійної операції по знищенню гебісткомисаріата в Овручі під час проведення наради німецьких офіцерів.

No Featured Image

Партизаны полесья

Кадры из фильма “Битва за нашу Советскую Украину” где расказывается про партизан. Кроме общих партизанских кадров хроники, интересны кадры перехода словацких офицеров во главе с Яном Налепкой на сторону партизан.

No Featured Image

О происхождѳніи гетмана Павла Тѳтѳры

(Письмо і. Э. Руликовскаго къ М. Александровичу(1)). Происхожденіе и родословная Павла Тетеры весьма не ясны, и намъ случилось встрѣтить лишь нѣсколько неопредѣленныхъ намековъ, относящихся къ этому предмету. Это общая судьба многихъ историческихъ дѣятелей, достигшихъ въ теченіи своей жизни значительнаго положенія, но вышедшихъ изъ низшихъ слоевъ общества.

No Featured Image

Аэролиты, упавшіе в Овруцком и Васильковском уездах

В конце прошлого столетія. около ста лет назад польскій натуралист Кароль Кортум составил исследованіе об аэролптах, напечатанное в періодическом изданіи того времени: «Nowy Ppamietnik Warszawski, dziennik historyczny, polityczny, tudziez nauk i umieietnosci, t. XVIII, rok 1805». Описав все известные ему аэролиты, хранившіеся в западно-европейских музеях, Кортум хотел собрать какія-нибудь сведенія об аэролитах, падавших в Польше.

No Featured Image

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ЗБРАНЬКИ НА ЖИТОМИРЩИНЕ | Д. Я. ТЕЛЕГИН

В районе Овручского лессового массива известно несколько палеолитических местонахождений — Швабы, Довгиничи [1], Збраньки, Клинец [2]. Кремневый материал раскопанных стоянок, однако, весьма немногочислен. То же можно сказать и о других местонахождениях палеолитического времени этого района — Швабы и Збраньки, где был собран только немногочисленный подъемный материал.

No Featured Image

Перехід Суворова через … Овруч

Сьогодні мало кому відомо, що наприкінці XVIII століття в Овручі перебували славетні російські полководці Олександр Суворов і Михайло Кутузов.

Featured Image

Овруччина у творах польського письменника М. Чайковського

Час дії ґавенди „Овручани. 1794” відбувається в дуже стислий період: між другим у 1793-му і третім у 1795-му розділами Речі Посполитої, тобто в 1794 році, що й включено до назви. Дія частково відбувається в повітовому місті Овручі, де рушійною силою сюжету виступає добре відома в історії Волині особистість – настоятель василіанського монастиря ксьондз Юзафат Охоцький.